Meni Zapri

Knjige Vilija Ravnjaka s področja duhovnosti

Od leta 1990 dalje je Vili Ravnjak napisal oz. izdal več kot dvajset knjig s področja gledališča in duhovnosti. Spodaj so predstavljene aktualne knjige z duhovnimi vsebinami, ki so izšle v zadnjem desetletju in so še vedno v prodaji. Kupite jih lahko v vseh večjih knjigarnah po Sloveniji, v spletnih knjigarnah z duhovno literaturo ali direktno na Založbi Pivec v Mariboru, ki je izdajateljica Vilijevih knjig: https://zalozba-pivec.com/knjigarna

MEDITACIJSKI VODNIK DUHOVNE ŠOLE

Knjiga Meditacijski vodnik Duhovne šole, ki je izšla leta 2021, je vadbeni priročnik oz. povzetek praktičnih učnih vsebin Duhovne šole v prvem desetletju njenega delovanja (2011–2021). Vsebinsko je neposredno povezana z avtorjevo knjigo Zen cvetočih češenj, kjer so objavljena temeljna teoretična predavanja šole. Meditacijski vodnik zajema različna tradicionalna in novodobna duhovna znanja ter meditacijske tehnike. Navodila za vadbo so preprosta in jasna, pospremljena s kratkimi teoretičnimi razlagami in ponekod z ilustracijami. Vadbeni program je razdeljen na tri dele: na tehnike za razvoj zavesti (zenovski načini meditiranja), na tehnike za razvoj energije (jogijske energijske vaje) in tehnike energijske psihoterapije (psihični aikido). Širok nabor metod z različnimi prijemi naj bi učencem omogočil čim bolj celosten osebnostni in duhovni razvoj. Priročnik je namenjen tako učencem Duhovne šole kot ostalim duhovnim iskalcem, ki jih takšen pristop k duhovnosti zanima. Knjiga ima priložen meditacijski pripomoček za začetnike (zvočni posnetek z vodeno zenovsko meditacijo in joga nidro). Avtor je knjigo podnaslovil kot Pot svobode, miru in sočutja, s čimer je povzel bistvo svojega učiteljskega poslanstva, pa tudi osebne duhovne poti.

ZEN CVETOČIH ČEŠENJ

S knjigo Zen cvetočih češenj (izšla je leta 2017) je avtor obeležil tridesetletnico svojega ukvarjanja z duhovnostjo, zato je v njej objavljen tudi obsežen avtobiografski zapis Trideset let pozneje. Prvi del knjige prinaša predavanja o splošnih problemih današnje duhovnosti, ki jih je imel za udeležence javnih skupinskih meditacij v Mariboru v letih 2015–2016 (Spreminjaj sebe, spreminjaj svet, Osvobajanje od duhovnosti, Duhovna svoboda in zunanja resničnost …). Drugi del knjige je povzetek izbranih oz. temeljnih predavanj, ki jih je imel za učence svoje Duhovne šole v Mariboru med letoma 2012–2017 (Nevidna moč misli, Čustva in zavedanje, Moč sedanjega trenutka, Ritmi prane in stanja uma, Telo in um kot enovita celota, Pot bodisatve, Praznina in takšnost …). Vsebine, o katerih je v šoli predaval, so simbolično opisane s podnaslovom knjige, Umetnost življenja. Gre za duhovne metode in filozofije, ki človeku pomagajo preseči (prerasti) okvire njegove karme, zlasti negativnih okoliščin vsakdanjega življenja, problematičnih medosebnih odnosov, motečih elementov lastne psihe … Osrednjo pozornost namenja japonskemu zenu, tibetanskemu tantričnemu budizmu, indijski tantrični jogi in današnjim novodobnim psihotehnikam, ki se ukvarjajo z ustvarjalno rabo uma oz. s psihičnim aikidom. Avtor združuje različne pristope, ki v končnem cilju vsi vodijo k notranji osvoboditvi in razsvetljenju (prebuditvi izvorne zavesti). Pri tem navaja številne tradicionalne in novodobne učitelje (Thich Nhat Hanh, Shunryu Suzuki, Chogyam Trungpa, Satyananda Saraswati, Eckhart Tolle, Vadim Zeland, Tara Bennett Goleman …). Knjiga je opremljena s fotografijami avtorjevega potovanja po Japonski spomladi 2017.

LOTOSOV CVET NAD VODNO GLADINO

Knjigo Lotosov cvet nad vodno gladino, ki je izšla leta 2011, sestavljata dve samostojni celoti: umetniška pripoved oz. zgodbe Novemu rojstvu naproti in eseji ter razprave Duhovni izzivi in protislovja življenja. Oba dela povezuje osrednja tema, to je reinkarnacija in karma ter iskanje načinov notranjega osvobajanja, ki bi človeka privedli do trajnega razsvetljenja, s čemer bi tudi presegel karmo. Avtor je v knjigi združil osebne izkušnje in spoznanja, ki si jih je pridobil z dolgoletnim regresoterapevstkim delom ter kot učenec in učitelj meditacije. V zgodbah Novemu rojstvu naproti spremljamo posmrtno potovanje duše Lucy Bell, ki je umrla kot majhna deklica. Preden se lahko znova rodi, mora skozi različne preizkušnje onostranstva, kjer spoznava svoja prejšnja življenja (zgodbe, v katerih se pojavlja kot moški in ženska v različnih zgodovinskih okoljih), ki so vzrok njene komplicirane ljubezenske karme. Pripoved ima veliko podobnosti z avtorjevim filmskim scenarijem Feniksov let, ki je bil objavljen v njegovi knjigi dram in scenarijev Feniksov let leta 1998. V zbirki esejev in kritičnih razmišljanj Duhovni izzivi in protislovja življenja se avtor loteva različnih tem iz notranjega (duhovnega, psihološkega) in zunanjega (družbenega, materialnega) okolja. Osrednjo pozornost namenja duhovnim krizam in etičnim dilemam, s katerimi se duhovni iskalci spoprijemajo v vsakdanjem življenju. Zastavlja si vedno aktualna vprašanja, npr.: kako živeti zavestno sredi neozaveščenega sveta; kako v kaosu življenja ohranjati mir in spokojnost; kako živeti svojo individualnost in svobodo, pa kljub temu upoštevati načela nesebičnosti in nenasilja, družbene strpnosti in medsebojnega razumevanja?

SMARAGDNA POT

Druga (razširjena in dopolnjena) izdaja knjige Smaragdna pot (Priročnik za osebnostno in duhovno rast), objavljena leta 2021,prinaša prečiščeno verzijo besedila prve izdaje, dopolnjeno z avtorjevimi novimi izkušnjami in spoznanji, do katerih je prišel v dvaindvajsetletnem obdobju (od prve izdaje leta 1999). Dodana so nova poglavja o reikiju in reinkarnacijiski analizi ter številne opombe in komentarji. Poleg tega je dodan opis tradicionalnega jogijsko-tantričnega razumevanja čaker z barvnimi ilustracijami čaker, ki jih je za televizijsko serijo Tretje oko leta 1998 napravil Samo Lapajne. Sicer pa je knjiga povzetek praktičnih duhovnih znanj, ki so prišla v Slovenijo v prvem valu novodobne duhovnosti v osemdesetih in devetdesetih letih 20. stoletja. Je prva izvirna slovenska knjiga o reikiju, reinkarnacijski terapiji, meditacijski jogi in psihoalkimiji, ter ena prvih izvirnih slovenskih učbeniških knjig s področja novodobne duhovnosti sploh. Glavnina knjige se ukvarja s praksami Šole mističnega reikija in avtorjevi iznajdbi, psihoterapevtskemu sistemu reiki samoanalize, ostale vsebine pa se nanašajo na jogijske energijske tehnike, povzete po indijski Biharski šoli joge, psihoterapevtskim prijemom in dilema pri vodenju reinkarnacijske analize (nehipnotične regresije) … Zadnji del knjige z naslovom Smaragdna pot ali potovanje k Notranjemu učitelju prinaša povzetek avtorjevih predavanj v letih 1995–1997 o ezoterični psihologiji, psihoalkimiji in etiki, v katerih se prvenstveno ukvarja s tolmačenjem težavnih psihoenergijskih (alkimističnih) razvojih faz, npr. s fenomenom iniciacijske krize.

PREBUJANJE V SVETLOBO

Knjiga Prebujanje v svetlobo (Egipčanska knjiga mrtvih), ki je leta 2002 izšla pri mariborski založbi Nova, je prva izvirna slovenska knjiga, posvečena staroegipčanski mistiki in magiji ter starodavnim knjigam mrtvih. Avtor se je začel z egipčanskim duhovnim izročilom ukvarjati med pisanjem študije o arhaičnih oblikah gledališča (poglavje Parateater v knjigi Spoznavanje Višjega Jaza) leta 1992, zaokrožil pa ga je z objavo knjige Prebujanje v svetlobo leta 2002. Knjiga prinaša sodobno (psihoalkimistično) interpretacijo Egipčanske knjige mrtvih, to je pogrebnih papirusov in drugih sorodnih zapisov, ki predstavljajo obredno-mitološke duhovne zemljevide potovanja pokojnikove duše skozi onostranstvo do končne psihoenergetske transformacije (prebuditve v svetlobo). Pri tem izpostavlja specifike egipčanskega razumevanja smrti in večnega življenja, zlasti v odnosu do indijskega pojma reinkarnacije in zakona karme ter Tibetanske knjige mrtvih. Osrednji del knjige je posvečen podrobni analizi Anijevega in Sesotrisovega papirusa, ki ju je avtor uporabil za osnovo gledališkega scenarija Egipčanski misterij, objavljenega v zadnjem delu knjige. Knjiga vsebuje bogat izbor ilustracij, ki jih je po papirusih prerisal Tomaž Standeker.
V prodaji so zadnji arhivski izvodi knjige!